Nạp tín dụng

Để mời một người mẫu vào show riêng tư, bạn cần phải có tín dụng trong tài khoản. Bạn có thể sử dụng tín dụng của mình với tất cả các mẫu trong trang mạng này. Chọn một trong các tín dụng dưới đây, bạn sẽ được tính hóa đơn một lần duy nhất, không có phí phát sinh hoặc phí thuê bao

topdeal Nhận miễn phí video VIP về các người mẫu bạn chọn bằng cách chọn các tùy chọn thanh toán này

Thêm khoản này vào ví điện tử của bạn (Mục 9 của Các điều khoản chung).
Network của chúng tôi an toàn 100%, được bảo vệ và riêng tư.
safesecureprivate